Zarząd Oddziału Szczecin

ZARZĄD ODDZIAŁU Szczecin 2021/22

Prezydent Oddziału - wakat
prezydent@szczecin.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Wakat
vpe@szczecin.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Leszek Zaborski
vpm@szczecin.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Andrzej Grossmann
sekretarz@szczecin.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Małgorzata Rybarczyk
skarbnik@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Marcin Szczepanik
lpo@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Rafał Rosoliński
lorp@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Wakat
lome@szczecin.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Julia Strumińska
lora@szczecin.ifmsa.p
 
Pełniąca Obowiązki Koordynatora Lokalnego ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Dominika Szachewicz
leo@szczecin.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Paulina Szymańska, Gabriela Furtak
kro@szczecin.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.