Zarząd Oddziału Szczecin

ZARZĄD ODDZIAŁU Szczecin 2019/20

Prezydent Oddziału - Martyna Kosko
prezydent@szczecin.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu – Wojciech Kraśnik
vpe@szczecin.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Roksana Judek
vpm@szczecin.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału – Andrzej Grossmann
sekretarz@szczecin.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału – Małgorzata Rybarczyk
skarbnik@szczecin.ifmsa.pl
 
Pełniąca Obowiązki Koordynatora Lokalnego ds. Zdrowia Publicznego (LPO) – Michalina Richert
lpo@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Michalina Richert
lorp@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Magdalena Zawadzka
lome@szczecin.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Ryan Prendecki
lora@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO) - Jarosław Paduch
leo@szczecin.ifmsa.pl
 
Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Dominika Szachewicz
lore@szczecin.ifmsa.pl
 
Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO) - Karolina Kalembkiewicz, Nikola Chomiszak, Michał Michnowicz
kro@szczecin.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.