07.03

Poniedziałek

13:00

Pomoc dla Ukrainy

Gabriela Furtak

Akcja pomocy Ukrainie. Uczestnicy przynosili dary dla Ukrainy, które zostały przekazane do Związku Ukraińców w Polsce - odział Szczecin, w celu wysłania do Ukrainy. Akcję wsparły również inne organizacje studenckie, zarówno w przeprowadzeniu, jak i promocji zbiórki. Promowana była także pomoc psychologiczna dla studentów naszej uczelni z Ukrainy w tym trudnym czasie. Akcja trwała dwa tygodnie. Wolontariusze odbierali dary od darczyńców - wśród nich byli studenci PUM oraz osoby niezwiązane z uczelnią. Akcja pojedyncza, średnia wg "Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA- Poland" (c,e,g,i).

Biblioteka Główna PUM

al.Powstańców Wielkopolskich 20, 70- 204 Szczecin