Kalendarz - Styczeń 2022

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1

1-13

Styczeń

Pora Seniora

Akcja jednorazowa, mała (wg „Kryteriów rozliczania działalności członków IFMSA - Poland", spełnione punkty: d) Rozmowa z seniorami w DPS-ie na...

14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1

1-21

Styczeń

Pora Seniora

Akcja cykliczna, mała (druga) w ramach Pory Seniora (wg "Kryteriów rozliczania działaności członków IFMSA-Poland", spełnione kryteria: d)). Odwiedziliśmy DPS na...

22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
31.1

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.