Akcje

19.06

Poniedziałek

08:00
Peer Education: Lekcja Kontra Infekcja - Antybiotykooporność

W ramach projektu Lekcja Kontra Infekcja nasi wolontariusze przeprowadzili 8 prelekcji w klasach 4-8 SP 54 w Szczecinie. Edukatorzy opowiedzieli o sposobach unikania infekcji, działaniu antybiotyków, zasadach poprawnej i skutecznej terapii oraz podkreślili narastający problem oporności bakterii na antybiotyki (adekwatnie do wieku uczniów). Po każdych zajęciach uczestnicy mieli okazję zadać pytania związane z omawianymi problemami. Akcja we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

16.06

Piątek

16:00
Peer Education: Lekcja Kontra Infekcja - Antybiotykooporność

W ramach festynu szkolnego w SP 54 w Szczecinie wolontariusze Oddzialu Szczecin zostali zaproszeni, by utworzyć stanowisko "Lekcja Kontra Infekcja" i edukować o sposobach zapobiegania infekcjom oraz antybiotykooporności. Podczas akcji zaplanowano quiz z nagrodami. Akcja we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

31.05

Środa

08:00
Edukacja na spontanie

Akcja polegała na edukacji uczniów szkoły podstawowej n atemat uzależnień, zasad zdrowego snu, prawidłowego odżywiania oraz zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. 

26.05

Piątek

18:00
ANATOMIX

ANATOMIX czyli quiz wiedzy anatomicznej. Ostatnia edyzja quizu miała na celu powtórzenie materiału z OUN. Jak zawsze uczestnicy zostali podzieleni na drużyny i przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot rywalizowali ze sobą odpowiadając na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Wszystkie odpowiedzi zostały wytłumaczone przez członków IFMSA-Poland oddział Szczecin, a najlepsze drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Pinokio Centrum Kultury Studenckiej.

21.05

Niedziela

14:00
GRILL INTEGRACYJNY

Grill integracyjny dla wolontariuszy oraz członków Zarządu Oddziału IFMSA-Poland Oddział Szczecin, w ramach cyklu warsztatów treningowych.

15.05

Poniedziałek

21:00
WEBINAR KASTEL&GERMANY

Stowarzyszenie IFMSA-Poland Oddział Szczecin zostało partnerem wydarzenia Kastel&Germany w ramach promocji webinaru ,,Start rezydentury w niemieckim szpitalu''.

08.05

Poniedziałek

12:00
KONKURS ,,FILTRUJ Z KASTEL''

Konkurs organizowany we współpracy z Kastel&Germany. Zadaniem konkursowym było wstawienie relacji z dedykowanym filtrem na Instagramie. Zostało wyłonionych trzech zwycięzców, a nagrody zostały ufundowane przez Kastel&Germany oraz IFMSA-Poland Oddział Szczecin. 

12.04

Środa

17:00
WEBINAR @EKGPOPOLSKU

Webinar online zorganizowany we współpracy ze studentami kierunku lekarskiego UMED Łódź, autorami profilu @ekgpopolsku. Transmisja została przeprowadzona na skalę ogólnopolską na platformie Zoom. Stanowiła uzupełnienie teoretyczne stacjonarnych warsztatów EKG, a oprócz przypomnienia zasad prawidłowej analizy, uczestnicy mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności i interpretować opisy przypadków medycznych na podstawie prawdziwych wydruków z badań EKG. 

01.04

Sobota

09:00
Skonsultuj z Farmaceutą - wiosna 2023

Wolontariusze IFMSA-Poland oddział Szczecin brali udział w wydarzeniu PTSF oddział Szczecin "Skonsultuj z Farmaceutą: w dniu 1 kwietnia 2023 roku w Galerii Turzyn

30.03

Czwartek

14:00
Marzycielska Poczta

Po raz kolejny w naszym oddziale piszemy kartki wielkanocne do dzieci objętych projektem ogólnopolskim Marzycielska Poczta. Akcja cykliczna duża, stacjonarna z możliwością dostarczenia przesyłki do Koordynatora Lokalnego Projektu. Akcja prowadzona we współpracy z Senior+ Klub w Osiedlu Poznańskim w Deszcznie.

29.03

Środa

20:00
elektroniczne Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów

Udział w eNadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów przed 50. Zgromadzeniem Delegatów w Bydgoszczy.

29.03

Środa

17:00
NIEMCY - przewodnik medyczny

Akcja:,, Niemcy - przewodnik medyczny'' to spotkanie w ramach cyklu Poznaj Swoją Specjalizację z lekarzami, podczas których studeci mogą zadawać prelegentowi pytania i poznać specyfikę poszczególnych specjalizacji: jak wyglądają dyżury, rezydentura, typowy dzień lekarza, zarobki, zakres obowiązków. Tym razem bohaterem spotkania był lekarz Dawid Garbiński, który zdradził tajniki pracy w Niemczech jako lekarz oddziałowy, rezydent szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny Ortopedii i Traumatologii. Studenci mieli okazję dowiedzieć się jak wyglądają realia młodego lekarza w sąsiednim kraju, poznać wymagania i perspektywy rozwoju. Całe spotkanie było dodatkowo nagrywane jako transmisja live na Facebooku dla osób, którzy nie mogli pojawić się stacjonarnie. Prezentacja prelegenta...

24.03

Piątek

14:00
ANATOMIX

ANATOMIX czyli quiz wiedzy anatomicznej. Tym razem przed kolokwium z anatomii wraz ze studentami pierwszego roku powtórzyliśmy najważniejsze zagadnienia z jamy brzusznej i miednicy. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 drużyny i rywalizowali między sobą, poprzez aplikację Kahoot, odpowiadając na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Wszystkie odpowiedzi zostały wytłumaczone, a najlepsza drużyna otrzymała nagrody ufundowane przez firmę Dobry Szew. Akcja została przeprowadzona w sali 1A w MCD1 na terenie SPSK-2 przy alei Powstańców Wielkopolskich 72.

24.03

Piątek

08:30
profiRAKtyka

Akcja odbywała się w formie prelekcji w szkołach ponadpodstawowych. Czas trwania prelekcji 1 godzina lekcyjna. Odbyło się 5 akcji w której udział 9 wolontariuszy oraz 180 uczniów.  Akcja Peer Education

04.03

Sobota

09:00
Ratowanie na spontanie

Akcja prozdrowotna.  Stoiska na akcji prowadzili:  IFMSA - RKO, DKMS PTSS - przeglądy stomatologiczne PTSF - Misiowa apteka STDL - pomiar glukozy, pomiar ciś. tętniczego SKN Dysonans - zdrowie psychiczne  koło dietetyki + NFZ - analizator składu masy ciała

01.03

Środa

09:45
Kurs języka angielskiego medycznego

Akcja polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego kursu j. angielskiego medycznego we współpracy ze szkołą językową BELT

24.02

Piątek

17:00
Warsztaty USG

Warsztaty z USG dla osób początkujących. Obejmowały one podstawy obsługi aparatu USG oraz wykonanie protokołu ratowniczego FAST

10.02

Piątek

15:00
Poznaj Swoją Specjalizację: PSYCHIATRIA

Projekt Poznaj Swoją Specjalizację to cykl spotkań z lekarzami różnych specjalizacji, podczas których studeci mogą zadawać prelegentowi pytania i poznać specyfikę poszczególnych specjalizacji: jak wyglądają dyżury, rezydentura, typowy dzień lekarza, zarobki, zakres obowiązków. Tym razem bohaterem spotkania był dr. nauk medycznych Piotr Podwalski, który zdradził tajniki specjalizacji psychiatrii. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu z dr. Podwalskim, który został udostępniony na Instagramie i Facebooku Oddziału. Obejmuje nagrania z rozmowy z doktorem oraz spisany wywiad opracowany graficznie.

31.01

Wtorek

17:00
ANATOMIX

ANATOMIX czyli quiz wiedzy anatomicznej. Druga edyzja quizu miała na celu powtórzenie materiału z szyi i klatki piersiowej. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny i przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot rywalizowali ze sobą odpowiadając na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Wszystkie odpowiedzi zostały wytłumaczone przez członków IFMSA-Poland oddział Szczecin, a najlepsze drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Pinokio Centrum Kultury Studenckiej oraz LEPOLEK.

30.01

Poniedziałek

16:30
Warsztaty języka migowego

Warszaty języka migowego to spotkanie warsztatowe, mające na celu zapoznanie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem migowym przez studentki i studentów kierunków medycznych. Znajomość języka migowego pozwoli lepiej komunikować się z pacjentami głuchymi, czyniąc gabinet bardziej inkluzywnym. Warsztaty poprowadziła pani Anna Wojciechowska - lektorka i tłumaczka Polskiego Języka Migowego. Na spotkaniu uczestnicy poznali alfabet PJM, a także kilka podstawowych znaków.