28.05

Sobota

09:00

"Piknik Zdrowia" - Akcja edukacyjna i prozdrowotna w środowisku wojskowym

Jan Sasik

Akcja "Piknik Zdrowia" organizowana z okazji "Akcji honorowego krwiodawstwa połączonej z piknikiem rodzinnym z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Kraju" w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ma na celu edukację prozdrowotną w środowisku wojskowym dotyczącą badań profilaktycznych. Dodatkowo promujemy dbanie o własne zdrowie i czuwanie nad podstawowymi wynikami testów profilaktyki cukrzycy, miażdżycy, chorób związanych z nadciśnieniem/niedociśnieniem tętniczym oraz chorób powodowanych nieprawidłowym poziomem trójglicerydów/cholesterolu we krwi. (wykonano pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi oraz poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi).

Akcja trwała 5 godzin, podczas których wyedukowaliśmy i przebadaliśmy 54 osoby.

Akcja średnia (c,d,e,j)

Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

Wawrzyniaka 5, 70-490 Szczecin